hothead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hothead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hothead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hothead.

Từ điển Anh Việt

  • hothead

    /'hɔthed/ (hotbrain) /'hɔtbrein/

    * danh từ

    người nóng nảy, người nóng vội; người bộp chộp

Từ điển Anh Anh - Wordnet