daredevil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

daredevil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm daredevil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của daredevil.

Từ điển Anh Việt

  • daredevil

    * danh từ

    người sáng tạo, người cả gan

Từ điển Anh Anh - Wordnet