daredevilry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

daredevilry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm daredevilry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của daredevilry.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • daredevilry

    boldness as manifested in rash and daredevil behavior

    Synonyms: daredeviltry

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).