madman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

madman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm madman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của madman.

Từ điển Anh Việt

  • madman

    /'mædmən/

    * danh từ

    người điên, người mất trí

Từ điển Anh Anh - Wordnet