mangan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mangan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mangan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mangan.

Từ điển Anh Việt

  • mangan

    Cách viết khác : mangano