mangano nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mangano nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mangano giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mangano.

Từ điển Anh Việt

  • mangano

    tiền tố

    như mangan