grease cup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grease cup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grease cup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grease cup.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • grease cup

  * kỹ thuật

  bầu mỡ

  dụng cụ bôi trơn

  hộp đựng dầu mỡ

  vịt tra mỡ

  hóa học & vật liệu:

  chén mỡ bôi trơn

  cơ khí & công trình:

  vịt (tra) mỡ