grease cock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grease cock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grease cock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grease cock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • grease cock

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  vòi bôi trơn

  hóa học & vật liệu:

  vòi tra dầu bôi trơn