grease-remover nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grease-remover nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grease-remover giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grease-remover.

Từ điển Anh Việt

 • grease-remover

  /'gri:sri'mu:və/ (grease-extractor) /'gri:siks,træktə/

  extractor) /'gri:siks,træktə/

  * danh từ

  chất tẩy mỡ; chất tẩy nhờn (ở len)

  máy tẩy mỡ