edward vii nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edward vii nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edward vii giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edward vii.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • edward vii

    Similar:

    edward: King of England from 1901 to 1910; son of Victoria and Prince Albert; famous for his elegant sporting ways (1841-1910)

    Synonyms: Albert Edward

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).