edward v nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edward v nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edward v giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edward v.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • edward v

    Similar:

    edward: King of England who was crowned at the age of 13 on the death of his father Edward IV but was immediately confined to the Tower of London where he and his younger brother were murdered (1470-1483)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).