edward franklin albeen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edward franklin albeen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edward franklin albeen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edward franklin albeen.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • edward franklin albeen

    Similar:

    albee: United States dramatist (1928-)

    Synonyms: Edward Albee

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).