edward lee thorndike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edward lee thorndike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edward lee thorndike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edward lee thorndike.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • edward lee thorndike

    Similar:

    thorndike: United States educational psychologist (1874-1949)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).