edward teller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edward teller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edward teller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edward teller.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • edward teller

    Similar:

    teller: United States physicist (born in Hungary) who worked on the first atom bomb and the first hydrogen bomb (1908-2003)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).