edward lawrie tatum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edward lawrie tatum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edward lawrie tatum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edward lawrie tatum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • edward lawrie tatum

    Similar:

    tatum: United States biochemist who discovered how genes act by regulating definite chemical events (1909-1975)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).