edwardian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edwardian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edwardian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edwardian.

Từ điển Anh Việt

 • edwardian

  /ed'wɔ:djən/

  * tính từ

  thuộc triều đại các vua Ê-đu-a; thuộc triều đại vua Ê-đu-a VII

  * danh từ

  người ở triều đại vua Ê-đu-a VII

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • edwardian

  someone belonging to (or as if belonging to) the era of Edward VII

  of or relating to or characteristic of the era of Edward VII in England

  Edwardian furniture