edward wyllis scripps nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edward wyllis scripps nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edward wyllis scripps giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edward wyllis scripps.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • edward wyllis scripps

    Similar:

    scripps: United States newspaper publisher who founded an important press association; half-brother of James Edmund Scripps (1854-1926)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).