edward bouverie pusey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edward bouverie pusey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edward bouverie pusey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edward bouverie pusey.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • edward bouverie pusey

    Similar:

    pusey: English theologian who (with John Henry Newman and John Keble) founded the Oxford movement (1800-1882)

    Synonyms: Edward Pusey

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).