edward fitzgerald nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edward fitzgerald nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edward fitzgerald giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edward fitzgerald.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • edward fitzgerald

    Similar:

    fitzgerald: English poet remembered primarily for his free translation of the poetry of Omar Khayyam (1809-1883)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).