edward pusey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edward pusey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edward pusey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edward pusey.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • edward pusey

    Similar:

    pusey: English theologian who (with John Henry Newman and John Keble) founded the Oxford movement (1800-1882)

    Synonyms: Edward Bouverie Pusey

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).