edward everett hale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edward everett hale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edward everett hale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edward everett hale.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • edward everett hale

    Similar:

    hale: prolific United States writer (1822-1909)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).