edward viii nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edward viii nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edward viii giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edward viii.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • edward viii

    Similar:

    edward: King of England and Ireland in 1936; his marriage to Wallis Warfield Simpson created a constitutional crisis leading to his abdication (1894-1972)

    Synonyms: Duke of Windsor

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).