edward the elder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edward the elder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edward the elder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edward the elder.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • edward the elder

    king of Wessex whose military success against the Danes made it possible for his son Athelstan to become the first king of all England (870-924)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).