edward vi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edward vi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edward vi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edward vi.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • edward vi

    Similar:

    edward: King of England and Ireland from 1547 to 1553; son of Henry VIII and Jane Seymour; died of tuberculosis (1537-1553)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).