edward calvin kendall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edward calvin kendall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edward calvin kendall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edward calvin kendall.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • edward calvin kendall

    Similar:

    kendall: United States biochemist who discovered cortisone (1886-1972)

    Synonyms: Edward Kendall

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).