edward i nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edward i nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edward i giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edward i.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • edward i

    Similar:

    edward: King of England from 1272 to 1307; conquered Wales (1239-1307)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).