edward iii nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edward iii nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edward iii giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edward iii.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • edward iii

    Similar:

    edward: son of Edward II and King of England from 1327-1377; his claim to the French throne provoked the Hundred Years' War; his reign was marked by an epidemic of the Black Plague and by the emergence of the House of Commons as the powerful arm of British Parliament (1312-1377)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).