edward iv nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edward iv nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edward iv giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edward iv.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • edward iv

    Similar:

    edward: King of England from 1461 to 1470 and from 1471 to 1483; was dethroned in 1470 but regained the throne in 1471 by his victory at the battle of Tewkesbury (1442-1483)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).