edward the martyr nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edward the martyr nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edward the martyr giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edward the martyr.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • edward the martyr

    King of England who was a son of Edgar; he was challenged for the throne by supporters of his half-brother Ethelred II who eventually murdered him (963-978)

    Synonyms: Saint Edward the Martyr, St. Edward the Martyr

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).