coke tower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coke tower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coke tower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coke tower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coke tower

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tháp đệm cốc