coke coal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coke coal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coke coal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coke coal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coke coal

    * kỹ thuật

    than cốc