coke breaker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coke breaker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coke breaker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coke breaker.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coke breaker

    * kỹ thuật

    máy nghiền dập cốc

    hóa học & vật liệu:

    máy nghiền cốc