coke mill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coke mill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coke mill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coke mill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coke mill

    * kỹ thuật

    máy nghiền cốc