coke settler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coke settler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coke settler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coke settler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coke settler

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thiết bị rửa cốc