coke oven nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coke oven nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coke oven giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coke oven.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • coke oven

  * kỹ thuật

  lò cốc

  lò than cốc

  hóa học & vật liệu:

  lò luyện cốc

  lò luỵện than cốc