coke dross nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coke dross nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coke dross giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coke dross.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coke dross

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cốc phế liệu

    than cốc vụn