coke residue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coke residue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coke residue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coke residue.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • coke residue

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  bã than cốc

  hóa học & vật liệu:

  cặn cốc