animal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

animal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm animal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của animal.

Từ điển Anh Việt

 • animal

  /'æniməl/

  * danh từ

  động vật, thú vật

  domestic animal: động vật nuôi

  wild animal: động vật hoang dại

  người đầy tính thú

  * tính từ

  (thuộc) động vật, (thuộc) thú vật

  the animal kingdom: giới động vật

  (thuộc) xác thịt

  animal spirits: tính sôi nổi, tính yêu đời

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • animal

  a living organism characterized by voluntary movement

  Synonyms: animate being, beast, brute, creature, fauna

  marked by the appetites and passions of the body

  animal instincts

  carnal knowledge

  fleshly desire

  a sensual delight in eating

  music is the only sensual pleasure without vice

  Synonyms: carnal, fleshly, sensual