animalization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

animalization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm animalization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của animalization.

Từ điển Anh Việt

 • animalization

  /,æniməlai'zeiʃn/

  * danh từ

  sự động vật hoá

  sự làm thành tính thú

  sự hoá thành nhục dục

Từ điển Anh Anh - Wordnet