animal fibre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

animal fibre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm animal fibre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của animal fibre.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • animal fibre

    Similar:

    animal fiber: fiber derived from animals

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).