animal scientist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

animal scientist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm animal scientist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của animal scientist.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • animal scientist

    Similar:

    zoologist: a specialist in the branch of biology dealing with animals

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).