animal communication nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

animal communication nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm animal communication giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của animal communication.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • animal communication

    communication between animals (of the same species)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).