animal leg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

animal leg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm animal leg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của animal leg.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • animal leg

    the leg of an animal

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).