animal-worship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

animal-worship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm animal-worship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của animal-worship.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • animal-worship

    Similar:

    zoolatry: the worship of animals

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).