alar bone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alar bone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alar bone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alar bone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alar bone

    * kỹ thuật

    xương bướm