alarm pressure gauge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alarm pressure gauge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alarm pressure gauge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alarm pressure gauge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alarm pressure gauge

  * kỹ thuật

  đo lường & điều khiển:

  áp kế báo động

  điện lạnh:

  đồng hồ áp suất báo động