alarm system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alarm system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alarm system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alarm system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alarm system

  * kinh tế

  hệ thống báo động

  * kỹ thuật

  hệ thống báo động

  điện lạnh:

  hệ (thống) báo động

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alarm system

  Similar:

  alarm: a device that signals the occurrence of some undesirable event

  Synonyms: warning device