alarm severity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alarm severity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alarm severity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alarm severity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alarm severity

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mức độ thông báo