alarm fuse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alarm fuse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alarm fuse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alarm fuse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alarm fuse

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cầu chì báo động