alarm signaling device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alarm signaling device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alarm signaling device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alarm signaling device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alarm signaling device

    * kỹ thuật

    chuông tín hiệu báo động